Volejte 267 751 004, 601 352 808 nebo napište na marcela.florian@emaili.czPříčná 227, Průhonice 25243   -   Otevírací doba: 11:00 - 23:00

Tisková zpráva

Na konci března tohoto roku Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválil projekt předložený obcí Průhonice " Rekonstrukce komunikací: ul. V Jezírku, U Parku, Příčná " k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy (též ROP SČ). Výše přislíbené dotace činí 17,2 mil. Kč. Skutečná výše dotace bude vypočítána ze skutečné výše způsobilých výdajů projektu. Již v současnosti na základě provedených zadávacích řízení lze předpokládat, že skutečná výše způsobilých výdajů bude téměř o polovinu menší. Výše dotace bude kopírovat tuto skutečnost.

Realizace projektu byla zahájena 1. srpna a je plánována do listopadu 2014. Předmětem projektu je rekonstrukce 3 místních komunikací v obci Průhonice - ulice V Jezírku, U Parku – 1.část, a Příčná.

Souběžně s rekonstrukcí těchto komunikací bude zrekonstruována také navazující komunikace v ulici Tovární, kterou z důvodu podmínek poskytovatele dotace nebylo možné do žádosti o dotaci zahrnout.

Do projektu jsou zahrnuti kromě naší společnosti také ještě další 2 partneři Botanický ústav AV ČR, v.v.i. a společnost SATANAMA s.r.o. provozující restauraci „Babiččina zahrada a Babiččina terapie“.

Cílem projektu je zajištění odpovídajícího technického stavu komunikací, zvýšení bezpečnosti, snížení nepříznivých dopadů dopravy a úpravy provozu v dotčených ulicích jak pro místní ekonomické subjekty, tak i pro obyvatele a návštěvníky obce Průhonice.